Vỉ nướng điện

-9%
1.500.000  1.360.000 
-6%
1.150.000  1.080.000 
-15%
1.230.000  1.050.000