Quạt trần 5 cánh Mitsubishi

-20%
4.500.000  3.600.000