Bàn là hơi nước Philips

-20%
1.000.000  800.000 
-16%
500.000  420.000 
-14%
2.560.000  2.200.000 
-7%
2.728.000  2.550.000