Bàn là hơi nước Philips

-20%
800.000 
-16%
420.000 
-14%
2.200.000 
-7%
2.550.000