Vỉ nướng Inox song ngang bếp nướng âm bàn BBQ

220.000