Quạt trần có đèn 5 cánh Panasonic F60UFN

7.450.000 

–  Khách hàng lắp đặt Quạt Trần thêm 100k