Quạt làm mát không khí Boss S106, có điều khiển

6.200.000