Quạt Hút Âm Trần Có Sensor Panasonic FV-24CHRV1

3.900.000