NỒI ÁP SUẤT ĐIỆN KHALUCKHOME KL-738S, 6 LÍT

Giá bán: 930.000 (Giá tốt nhất):