Máy phát ion nanoe-x khử mùi Panasonic FV-15CSD1

4.750.000