Giá để xoong nồi tủ dưới FASTER FS DB 900/800/700/600SP

1.300.000 

900mm: 864 x 465 x 133mm –   1.450.000 VNĐ
800mm : 764 x 465 x 133 mm – 1.400.000 VNĐ
700mm : 664 x 465 x 133 mm – 1.350.000 VNĐ
600mm : 564 x 465 x 140 mm – 1.300.000 VNĐ

Tư vấn và đặt hàng nhanh hãy gọi: