Chuông báo khách không dây 2 chức năng GB-538

379.000