Chăn đệm điện Kottman K2RM (187cm x 143cm)

1.150.000