Cân nhà bếp cao cấp điện tử Tiross TS-817

580.000