Bếp nướng than hoa lắp đậy có tay đẩy BBQ-05 (moto)

6.000.000