Ấm sắc thuốc tự động Gali GL-1806, 3.3 lít

Hãng sản xuất: Gali

Giá bán: 555.000 (Giá tốt nhất):