Quạt hút âm trần

-37%
1.500.000  950.000 
-16%
-20%
-9%
2.050.000  1.869.000 
-2%
2.890.000  2.840.000