Máy lọc không khí

-27%
4.500.000  3.300.000 
-8%
25.000.000  23.000.000 
-24%
-22%
2.500.000  1.950.000 
-7%
4.550.000  4.240.000 
-15%
4.500.000  3.820.000 
-15%
-5%
2.950.000  2.789.000