Chảo rán, chảo xào

-18%
-6%
990.000 
-20%
720.000 
-18%
780.000 
-10%
-3%
850.000