Chảo rán, chảo xào

-18%
-6%
1.050.000  990.000 
-20%
900.000  720.000 
-18%
950.000  780.000 
-10%
-3%
880.000  850.000