XE LĂN ĐA NĂNG CÓ BÔ + NGẢ NẰM + 2 TAY PHANH LUCASS X7

2.199.000