Máy sưởi dầu TIROSS TS-926, 13 thanh, quạt thổi, giá phơi

2.110.000