MÁY PHA CÀ PHÊ FIRST FA5451-1, DUNG TÍCH 1.2 LÍT

748.000