LÒ VI SÓNG SHARP R-205VN-S, DUNG TÍCH 20 LÍT

1.250.000