LÒ VI SÓNG SHARP R-203VN-M, DUNG TÍCH 20 LÍT

1.250.000