LÒ VI SÓNG PANASONIC NN-ST342MYUE, DUNG TÍCH 25 LÍT

2.380.000 

Thay bằng mã LÒ Panasonic 34HM