LÒ VI SÓNG PANASONIC NN-SM332MYUE, DUNG TÍCH 25 LÍT

2.099.000