LÒ VI SÓNG PANASONIC NN-GD371MYUE

3.200.000  3.150.000